Forum


Lagets forumsider er stengt på ubestemt tid.

Vi har problemer med at alt for mange logger seg på som brukere , for å spre salgs informasjon for div. produkter.

For de som har slektsspørsmål fra Solør distriktet , kan sende mail til Solør Slektshistorielag , på lagets E-mail adresse.

Et annet forum som er mye brukt, er DIS-Norge sitt forum , på http://www.disnorge.no/cms/